Kategorija: Energetska sanacija

Logo 0

Projekt energetske sanacije

Energetska sanacija Šolskega centra Ravne na Koroškem   Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; 1. prednostne...