Kategorija: Javni razpisi

Javni razpis za ponudnika šolske prehrane 0

Javni razpis za ponudnika šolske prehrane

Objavljamo javno naročilo za izbiro ponudnika šolske prehrane za Šolski center Ravne na Koroškem – izbira izvajalca za pripravo dnevno toplih obrokov dijaške prehrane za šolsko leto 2013/2014 za dobo 1 leta. Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 15. 7. 2013 do 9.30 ure. Javno odpiranje...

Logo 0

Projekt energetske sanacije

Energetska sanacija Šolskega centra Ravne na Koroškem   Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; 1. prednostne...