Kategorija: Prehrana

Izbira menijev šolske prehrane in odjava preko spletne aplikacije eAsistent! Malico lahko odjavite do 13 ure (za naslednji dan).

Odjava šolske prehrane preko elektronske pošte: grmalica@gmail.com , do 8.00 ure za naslednji dan!

Odjava preko mobilnega telefona 041 230 876 le med 7.00 in 8.00 uro zjutraj!

Pravila šolske prehrane 0

Pravila šolske prehrane

Izbira menijev šolske prehrane in odjava preko spletne aplikacije eAsistent! Malico lahko odjavite do 13 ure (za naslednji dan).  Odjava šolske prehrane preko elektronske pošte: grmalica@gmail.com ,do 8.00 ure za naslednji dan!  Odjava preko mobilnega telefona 041 230 876 le med 7.00 in 8.00 uro zjutraj!   Na malico se je...

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu 0

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne...

Obvestilo o spremembi zakona o šolski prehrani 0

Obvestilo o spremembi zakona o šolski prehrani

OBVESTILO O SPREMEMBI ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI, KI GA JE SPREJEL DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE NA SEJI DNE 28.DECEMBRA 2012 25. člen(meja dohodkov in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico)(1) Ne glede na prvi odstavek 25. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št....