Šolsko leto se počasi zaključuje, s tem pa tudi naš eTwinning projekt Un mundo mejor empieza… conmigo ali Boljši svet se začne … z menoj. V njem so sodelovali tudi dijaki 3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem, ki so si kot izbirni predmet izbrali španščino. Vključenih je bilo 6 šol – poleg naše iz Slovenije so projekt izvajali še v Španiji, na Portugalskem, v Italiji in v Belgiji.

Projekt, ki je potekal v španskem jeziku, je spodbujal osebnostni in socialni razvoj dijakov. Glavne teme so bile: demokratična udeležba ter sobivanje in toleranca. Poleg spoznavanja teh področij so dijaki razvijali še kritično mišljenje, socialne kompetence, skupinsko delo, kreativnost ter krepili rabo IKT-tehnologije.

Projekt je bil sestavljen iz 5 aktivnosti, ki so pokrivale 5 dimenzij osebnosti po modelu OCEAN – vsaka od njih je bila zasnovana na podlagi ene črke in je predstavljala enega od teh vidikov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Aktivnosti so se izvajale mesečno, vsaka pa je bila sestavljena iz več podaktivnosti. Dijaki so bili pri vsaki nalogi razdeljeni v mednarodno mešane skupine. Rezultat njihovega sodelovalnega dela ob koncu vsake aktivnosti je e-knjiga, v kateri je zbrano projektno delo vseh sodelujočih ekip.

Kratek opis aktivnosti – OCEAN

O (openness to experience) – Ohhhh ¡Qué bien, somos diferentes! – Ooo! Odlično, smo različni!

  • Vsaka sodelujoča država je ustvarila skupinsko fotografijo ali plakat, kjer se je vsak dijak predstavil s fotografijo, predmetom …
  • Dijaki so za vsako mednarodno skupino izbirali ime. To je moralo predstavljati človeško vrednoto, ki se je zdela vsem članom skupine najpomembnejša. Nekaj poimenovanj skupin: enakost, svoboda, spoštovanje, poštenost …

C (conscientiousness) – “Yo” como parte de la sociedad – »Jaz« kot del skupnosti

  • Dijaki so rešili test o svoji odgovornosti in komentirali rezultate.
  • Vsaka šola je izbrala in opisala narodnega heroja/herojinjo, ki se je boril/-a za svoj narod oziroma za njegove pravice.

E (extraversion) – La extroversión/introversión, otro rasgo de la personalidad – Ekstravertnost/introvertnost, druga značilnost osebnosti

  • Dijaki so rešili test o svoji ekstravertnosti/introvertnosti in rezultat komentirali.
  • Vsaka mednarodna skupina je ustvarila skupni plakat na temo imena njihove skupine. Vsak posameznik je dodal svoj prispevek.

A (agreeableness) – ¡AAAAAcción! ¡Todos a la acción! – Akcija! Vsi v akcijo!

  • Dijaki so v svojem domačem okolju obiskali nevladno organizacijo, ki skrbi za varovanje okolja, opravlja delo z ljudmi s posebnimi potrebami …

N (neuroticism) – Del miedo… a la ESPERANZA – Od strahu … do upanja

  • Vsak dijak je na forum zapisal, kaj mu povzroča skrbi, česa ga je strah …
  • Dijaki so izbrali osebo iz svoje države (športnika, politika, umetnika, pevca …), ki je kljub svoji fizični ali psihični oviri uspel/-a doseči svoj cilj in danes živi svoje sanje.

Nekaj dijaških vtisov o projektu

»Etwinning projekt je zame predstavljal čisto novo in posebno izkušnjo. Nikoli še nisem bila del tako velikega mednarodnega sodelovanja in nikoli še nisem navezala stikov z dijaki tako daleč čez mejo. Z opravljenimi nalogami sem veliko izvedela o sami sebi pa tudi o mojih vrstnikih. Tako sem lahko na primer primerjala svoje karakteristike z ostalimi sodelujočimi, z njimi ustvarjala najrazličnejše vsebine in pri tem seveda razvijala znanje jezika – španščine. Prav ta izbirni predmet mi bo ostal najbolj v spominu po projektu Etwinning, za katerega upam, da bo ostal/postal stalnica na naši šoli, saj zares koristi, predvsem pri izboljšanju komunikacije v španščini.«

»Ob projektu smo se še bolj učili španskega jezika, preko reševanja nalog spoznali učence in dijake od drugod po svetu ter z nekaterimi tudi navezali stike. Všeč so mi bile teme, s katerimi smo se ukvarjali, saj so bile primerne in aktualne. Če projekt ne bi bil tako kratek in če ne bi bilo epidemije, bi lahko organizirali tudi kakšno srečanje z učenci od drugod.«

»Projekt Etwinning mi je bil zelo všeč. Znanje španščine smo na zabaven način nagradili in spoznali smo veliko ljudi iz različnih držav. Naloge so bile zabavne, še posebej kvizi, kjer si lahko izvedel več o sebi.«

»Projekt eTwinning mi je bil zelo všeč, saj smo sodelovali učenci iz več različnih držav, s katerimi smo se preko izpeljave delavnic povezali. Lepo je bilo, da smo tudi v času karantene z njimi ohranjali stike in komunicirali. Edini problem, ki sem ga imela, je bilo moje pomanjkanje znanja tujega jezika, saj so bile teme precej zahtevne. Sem se pa veliko naučila.«

»Projekt, v katerem smo sodelovali pri pouku španščine, se mi je zdel zanimiv. Všeč mi je bilo to, da smo se španščino učili tudi na tako neklasičen način. Če bi projekt potekal še bolj dolgo, verjamem, da bi se ustvarile nove prijateljske vezi z učenci iz drugih držav, saj smo se spoznavali že preko teh nalog, ki smo jih morali opravljati letos. Naloge niso bile prezahtevne in tudi ne prelahke. Naučili smo se veliko novih španskih besed.«

E-knjiga, ki je nastala kot rezultat našega projekta, je dostopna na naslednji povezavi:

https://www.thinglink.com/card/1322019425611677698.

V njej so zbrani rezultati vseh zgoraj opisanih aktivnosti (1–5; OCEAN), predstavljene so vse sodelujoče šole, dodani pa so še nekateri ostali izdelki, ki so nastali v času projekta. Med njimi tudi aktivnost, nastala v času izolacije zaradi pandemije koronavirusa: „Desde mi ventana“ ali Z mojega okna. Dijaki so zapisali svoje občutke v času izolacije in posneli fotografijo skozi svoje okno.

Vabljeni k branju in k odkrivanju rezultatov našega skupnega dela!

Sestavek napisala:

Petra Podstenšek, mentorica/vodja projekta

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)