Kot veste, se zaprtje šol  nadaljuje,  pri svojem ravnanju se naslonite na drugi odstavek Odloka. :

_________________________________________________________________________________________________

O D L O K 

o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 

1. člen

S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:

– vrtcih,

– osnovnih šolah,

– osnovnih šolah s prilagojenim programom,

– glasbenih šolah,

– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

– srednjih šolah,

– višjih strokovnih šolah,

– domovih za učence,

– dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,

– organizacijah za izobraževanje odraslih,

– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter

– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

2. člen

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

______________________________________________________________________________________________

Torej se pouk na domu nadaljuje do preklica. Bodite strpni, vestni in ostanite zdravi!

ravnatelj: Dragomir Benko, prof.

(Skupno 114 obiskov, današnjih obiskov 1)