Dnevni arhiv: 15 januarja, 2012

Programi 0

Programi

Na  Gimnaziji Ravne na Koroškem vpisujemo dijake v naslednje programe: Splošna gimnazija. Športni oddelki splošne gimanzije. Maturitetni tečaj.  

Svet staršev 0

Svet staršev

omogoča uresničevanje interesov staršev v šoli, daje pobude, mnenja in razpravlja o uresničevanju šolskega programa. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predsednica Sveta staršev Gimnazije Ravne na Koroškem je Dominika Stropnik.

Matura 0

Matura

Ob zaključku gimanzijskega izobraževanja opravljajo dijaki maturo. Gre za državne in eksterne izpite iz več predmetov. Vsi kandidati jih opravljajo pod enakimi pogoji (enake izpitne pole, enotni maturitetni koledar, trajanje izpitov). Dijaki opravljajo maturo iz petih predmetov-trije so obvezni (SLO, MAT, TJ), dva pa izbirna (TJ, ZGO, GEO, FIZ, KEM,...

Sodelovanje s starši 0

Sodelovanje s starši

Zavedamo se, da je za uspeh dijaka izjemno pomembno sodelovanje s starši. Zato vas, dragi starši, vabimo, da aktivno sodelujete pri načrtovanju in uresničevanju programa šole ter razvojni poti posameznega dijaka. Na šoli bomo za vsak oddelek pripravili najmanj dva roditeljska sestanka, eden bo skupni za vse oddelke istega letnika....